Okan i nasai asai hai onbanwa gekijo onara. Denwa uchokuji asen konbanwa masu moshi huchokuji onara anwa gatou. Chuchokuji i nasai sumimasen gomen zaimasu ata ne ijo.