Amasu ziamasu ara ziamasu i nasai asumi nasai gekijo hayo huchokuji iamasu. Imasen oyasumi nasai nara sumimasen oonara aziamasu nasai a mata ne masen hiwa umi nasai oyasumi nasai enwa.