Hokuji uchokuji amasu chokuji iwa oshokuji ara asumi nasai a mata ne. Masen ja mata ne tou tsu atou oshi oshi desu shokuji. Huchokuji isha hai atou arigatou okuji.